Search
Provence Holidays

Privacy & Cookies

PRIVACY & COOKIEBELEID

Bij Provence Holidays respecteren en beschermen we de privacy van onze klanten en de gebruikers van onze website en onze producten en diensten. Deze privacyverklaring geeft details over hoe uw persoonlijke informatie wordt verzameld en gebruikt. Persoonlijke informatie is alle informatie die u identificeert of die iemand in staat stelt om contact met u op te nemen, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere niet-openbare informatie die verband houdt met het voorgaande.

Dit privacybeleid is van toepassing op de website van Provence Holidays, producten en diensten die zich bevinden op het domein ProvenceHolidays.com en alle andere sites die eigendom zijn van of beheerd worden door Provence Holidays Ltd (de "sites"). Provence Holidays is een handelsnaam van Provence Holidays Ltd waarvan de maatschappelijke zetel zich op de site bevindt: 23 Chelsea Wharf, Lots Road, Chelsea, London, SW10 0QJ.

Informatieverzameling en gebruik door Provence Holidays

Wij zijn de enige eigenaar van de informatie die op de sites wordt verzameld, met uitzondering van de inhoud die u aan ons verstrekt in verband met uw gebruik van onze producten en diensten. Wij zullen deze informatie niet verkopen, delen of verhuren aan anderen op een andere manier dan in deze privacyverklaring wordt vermeld. We kunnen informatie verkrijgen die wordt verstrekt tijdens een vrijwillig of verplicht registratieproces, een online betalingstransactie, een verzoek om technische ondersteuning, wanneer u ons belt of e-mailt, of wanneer u onze sites bezoekt. We verzamelen alleen informatie als dat nodig is om de doelen te bereiken die in deze privacyverklaring worden beschreven.

Onze sites bieden verschillende mogelijkheden voor bezoekers om zich te registreren voor promotionele en informatieve mailings, online inhoud en bronnen, en om onze villa's en diensten te evalueren. Registratieformulieren stellen gebruikers in staat om zich aan te melden voor onze mailinglijsten en vereisen dat gebruikers contactinformatie geven (zoals naam en e-mailadres). De gebruiker wordt geïnformeerd op het moment dat hij/zij zich registreert, zodat hij/zij kan kiezen of hij/zij al dan niet instemt met de gebruiksvoorwaarden.

Degenen die zich hebben aangemeld voor toekomstige mailings (zoals nieuwsbrieven en aanbiedingen) en vervolgens hun deelname willen intrekken, kunnen zich op elk gewenst moment afmelden voor het ontvangen van toekomstige mailings (zie de sectie "Keuze/Uitschakeling" hieronder). We kunnen deze informatie gebruiken om u te voorzien van de gevraagde informatie of producten of diensten, om de presentatie van de sites of producten of diensten aan u aan te passen, om uw beweging door de sites of uw gebruik van onze producten en diensten te vergemakkelijken, om onze producten en diensten te verbeteren en om ze beter te kunnen vermarkten, of om met u te communiceren.

Onze sites bieden mogelijkheden voor bezoekers om onze producten en diensten aan te schaffen. Betalingsinformatie, waaronder creditcardgegevens, wordt alleen gebruikt om de betaling te vergemakkelijken voor de transactie waarvoor de informatie is verstrekt.
U erkent en stemt er uitdrukkelijk mee in dat wij aanvullende informatie over u kunnen verkrijgen die wij uit andere bronnen kunnen verzamelen, zoals informatie die u aan Google of aan andere online dienstverleners verstrekt, informatie die publiekelijk beschikbaar is, of dat u ermee instemt dat wij deze informatie van derden ontvangen.

Met uw toestemming kunnen we bepaalde informatie van een sociale netwerksite ("SNS") van een derde partij benaderen. De informatie die u ons toegang geeft, verschilt per SNS en wordt beïnvloed door de privacy-instellingen die u op de SNS instelt. Wanneer u toestemming geeft voor het delen van informatie door het SNS met ons, kan het zijn dat het SNS weet dat u een relatie met ons heeft. U kunt deze privacy-instellingen controleren en er meer over te weten komen bij het betreffende SNS. Wij kunnen deze informatie gebruiken om u te voorzien van onze producten en diensten, om onze producten en diensten te verbeteren en beter te vermarkten, of om met u te communiceren.

We houden ook de activiteiten op onze sites bij met behulp van logbestanden die op onze webservers zijn opgeslagen. We verzamelen informatie, zoals het IP-adres, het type en de versie van de browser en de pagina's die u bekijkt. We houden ook bij hoe u op onze sites bent gekomen en welke links u aanklikt om onze sites te verlaten. Wij kunnen informatie verzamelen over elk apparaat of andere communicatiemethode die u gebruikt om met de sites te communiceren. We verzamelen ook geaggregeerde volginformatie over het totale gebruik van de sites en de producten en diensten, inclusief het aantal pageviews en doorklikactiviteiten en het aantal berichten dat met behulp van onze producten of diensten wordt verzonden.

We kunnen deze informatie gebruiken om u een gepersonaliseerde webervaring te bieden, om u te helpen met technische ondersteuning, om problemen met onze server te diagnosticeren, in verband met ons beveiligingsprogramma, om onze website te beheren, om onze producten en diensten te verbeteren en beter te kunnen vermarkten, of om ons product- en dienstenaanbod op u af te stemmen. Wij kunnen al uw telefoongesprekken met ons controleren of opnemen met het oog op kwaliteitscontrole, om onze medewerkers op te leiden en voor onze eigen bescherming.

We kunnen informatie verkrijgen die door u wordt verstrekt op onze openbare forums, waaronder de Provence Holidays blog en Provence Holidays SNS. Uw berichten kunnen blijven staan, zelfs nadat u uw account heeft gedeactiveerd. Bijdragen aan een van onze publieke gemeenschappen worden door ons beschouwd als openbaar en niet-vertrouwelijk en worden niet behandeld als eigendomsinformatie of persoonlijke informatie die onder deze privacyverklaring valt. Om te verzoeken uw persoonlijke informatie te verwijderen van onze blog of een van de sites van Provence Holidays, kunt u contact met ons opnemen via atinfo@provenceholidays.com. In sommige gevallen is het mogelijk dat we uw persoonlijke informatie niet kunnen verwijderen, in welk geval we u zullen laten weten als we niet in staat zijn om dit te doen en waarom.

We zullen ook alle informatie die u ons verstrekt in verband met het gebruik van onze producten en diensten (zoals contactgegevens, inhoud en telefoonnummers die gebruikt worden in verband met onze diensten) verkrijgen. Wij erkennen uw eigendomsrechten in dergelijke gevallen waarin u ons auteursrechtelijk beschermd materiaal hebt verstrekt. We zullen uw contactgegevens, inhoud of telefoonnummers nooit verkopen of verhuren aan iemand zonder uw toestemming, en zullen uw contactgegevens, inhoud of telefoonnummers niet gebruiken voor interne marketing- of promotiedoeleinden of voor enig ander doel dan het leveren van onze producten en diensten aan u.

Veiligheid en privacy

We gebruiken redelijke technische, administratieve en fysieke voorzorgsmaatregelen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonlijke informatie te beschermen. We gebruiken door de industrie erkende technische beveiligingen, zoals hardware en software firewalls, en hebben beveiligingsprocedures aangenomen en geïmplementeerd om uw informatie te beschermen tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde wijzigingen. Wanneer we financiële accountgegevens verzamelen, zoals creditcardnummers, beschermen we de overdracht ervan door het gebruik van encryptie zoals het Secure Socket Layer (SSL)-protocol.

Ondanks onze inspanningen kunnen we geen absolute of ongekwalificeerde bescherming van deze informatie garanderen gezien de open aard en de daaruit voortvloeiende instabiliteit van het internet en het World Wide Web, en we geven geen verklaringen of garanties met betrekking tot de effectiviteit van onze beveiliging en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor inbreuken op de beveiliging of een storing in de beveiliging van uw computerapparatuur, uw internetserviceprovider of andere netwerken en communicatieproviders.

Het delen van informatie

Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit verkopen of verhuren aan derden voor gebruik zonder uw toestemming.

Als u een van onze sites of een van onze producten of diensten heeft bezocht via of in verband met een verzoek van een van onze partners, kunnen wij uw informatie delen met de partner en kan de partner gerelateerde informatie met ons delen. Af en toe sluiten we contracten met derden, zodat zij ons kunnen helpen bij het verlenen van service aan u (bijvoorbeeld het verlenen van klantenservice). Onze contracten met dergelijke derde partijen verbieden hen om uw persoonlijke informatie te gebruiken voor een doel dat verder gaat dan het doel waarvoor zij zijn ingeschakeld, inclusief voor hun eigen doeleinden, en zij zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de informatie die wij aan hen verstrekken te handhaven. We kunnen ook niet-persoonlijk identificeerbare informatie delen met derden, zoals de media, industriewaarnemers, potentiële klanten of partners. Zo kunnen we bijvoorbeeld het aantal gebruikers bekendmaken dat is blootgesteld aan, of geklikt op, onze sites of onze vakantievilla's, producten en diensten heeft geëvalueerd of gekocht.

Als we betrokken zijn bij een fusie, overname, een verkoop van alle of een aanzienlijk deel van onze activa, of een andere soortgelijke transactie, kan uw informatie worden overgedragen als onderdeel van die transactie. We zullen u via e-mail en/of een prominente mededeling op onze website op de hoogte stellen van een dergelijke transactie en de keuzes die u mogelijk heeft met betrekking tot uw informatie.

Tot slot kunnen wij uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan rechtbanken, rechtshandhavingsinstanties en/of andere relevante derden, zoals internetserviceproviders, wanneer een dergelijke bekendmaking noodzakelijk of raadzaam is, naar ons eigen goeddunken, om een onderzoek in te stellen, te reageren op een dagvaarding of gerechtelijk bevel van een derde partij of rechtshandhaving, een rechtszaak aan te spannen of andere maatregelen te nemen wanneer u of een derde partij dat wel is of kan zijn: (a) het schenden van onze verkoopvoorwaarden; (b) het veroorzaken van letsel of andere schade aan, of het anderszins schenden van onze eigendomsrechten of andere wettelijke rechten, of die van andere gebruikers of derden; of (c) het schenden van het Engels, of andere toepasselijke wetten. Deze openbaarmaking kan de overdracht van informatie aan de VS en buiten de Europese Economische Ruimte omvatten.

Cookies

We maken gebruik van verschillende technologieën op onze sites. Daaronder zijn ook cookies: Een tekstuele reeks informatie die een website doorstuurt naar het cookiebestand van de browser op uw computer, zodat de website uw browser tijdens uw bezoek of in de toekomst kan onthouden. Een cookie bevat meestal de naam van het domein waar de cookie vandaan komt (provenceholidays), de "levensduur" van de cookie en een waarde, meestal een uniek getal. Wanneer u onze site(s) bezoekt, site gerelateerde inhoud opent, e-mail links in de nieuwsbrief, onze diensten online tegenkomt of op een van onze banneradvertenties of video's klikt, kunnen wij of een geautoriseerde derde partij u een cookie sturen.

Cookies kunnen door ons op vele manieren worden gebruikt: ze stellen ons in staat om de aanmeldingsstatus van klanten die producten of diensten gebruiken die rechtstreeks aan onze sites zijn gekoppeld te verifiëren, het toegangspunt tot het registratiepunt te volgen voor gebruikers die deelnemen aan onze affiliate aanmeldprogramma's, en het succes van een bepaalde marketingcampagne bij te houden en te meten, en om u meer relevante inhoud te bieden. Cookies stellen ons ook in staat om het totale gebruik van de site bij te houden en te bepalen aan welke gebieden gebruikers de voorkeur geven, en stellen ons in staat om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken door u te herkennen wanneer u terugkomt en u te helpen een aangepaste ervaring te bieden.

De informatie die wordt verzameld door het gebruik van een cookie is niet gekoppeld aan enige persoonlijke identificeerbare informatie, tenzij u een klant van ons wordt. Als u eenmaal persoonlijk identificeerbare informatie op onze sites opgeeft (bijvoorbeeld door u te registreren aan het begin van een boeking), kunnen wij dergelijke informatie koppelen aan cookies of andere identificatoren die gekoppeld zijn aan uw bezoek(en) aan onze sites.

Uitschakeling van het gebruik van cookies

U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren door de instellingen van uw browser te wijzigen. Als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kunt u nog steeds gebruik maken van onze sites; het kan echter zijn dat u beperkte toegang hebt tot sommige gebieden binnen onze sites of een andere ervaring. Voor meer informatie over het beheren van cookies in uw webbrowser, zie http://www.aboutcookies.org. We bieden u ook de mogelijkheid om af te zien van het ontvangen van bepaalde cookies in verband met onze online reclame (zie het gedeelte "Online Advertising" hieronder).

Sommige van onze webpagina's, nieuwsbrieven, algemene e-mails en andere online inhoud kunnen elektronische afbeeldingen bevatten die door ons of geautoriseerde derden worden verstrekt en die bekend staan als web beacons, ook wel bekend als single-pixel GIF's, die onzichtbare grafische afbeeldingen zijn. Met deze webbakens kunnen we gebruikers tellen die onze sites hebben bezocht, onze advertenties hebben gezien of onze e-mail hebben geopend, en kunnen we bijhouden of berichten worden gedeeld met behulp van onze social share-functies en, als ze eenmaal zijn gedeeld, of deze berichten worden geopend door de ontvanger. Bovendien, wanneer u op een link in een e-mail klikt, registreren we deze individuele reactie om ons in staat te stellen ons aanbod aan u aan te passen. Web beacons verzamelen slechts beperkte informatie, zoals een cookie-identificatie, tijd en datum van een pagina die wordt bekeken, en een beschrijving van de pagina waarop het web beacon zich bevindt. Webbakens kunnen niet worden geweigerd wanneer ze via een gewone webpagina worden afgeleverd, maar ze kunnen wel worden geweigerd wanneer ze per e-mail worden afgeleverd. Als u geen webbakens per e-mail wilt ontvangen, moet u HTML-afbeeldingen uitschakelen of HTML-e-mails (alleen tekst) weigeren via uw e-mailprogramma.

Wij kunnen van tijd tot tijd derden inschakelen om informatie over uw activiteiten op onze sites te volgen en te analyseren, inclusief gegevens die door cookies of web beacons worden verzameld. We kunnen bijvoorbeeld Google Analytics gebruiken om de prestaties van onze website te verbeteren, om de effectiviteit van onze sites en marketinginspanningen te testen en om de gebruikerservaring te verbeteren. Al deze gegevens worden alleen gebruikt voor de in deze sectie beschreven doeleinden.

We kunnen niet-persoonlijk identificeerbare informatie delen met derden, zoals de media, industriewaarnemers of potentiële klanten of partners.

Online adverteren

We kunnen gebruik maken van pixels, of transparante GIF-bestanden, om te helpen bij het beheren van online reclame. Deze GIF-bestanden worden geleverd door onze partners voor advertentiebeheer en stellen onze partners in staat om een uniek advertentie-indrukcookie te herkennen op uw webbrowser, die ons op zijn beurt in staat stelt om te leren welke advertenties gebruikers naar onze sites brengen.

Met zowel cookies als web beacons is de informatie die we verzamelen en delen anoniem en niet persoonlijk identificeerbaar. We kunnen van tijd tot tijd gebruik maken van reclamemanagementpartners zoals Google Inc., LinkedIn Corporation, Instagram en Facebook. Voor meer informatie over reclamemanagementpartners of bedrijven, inclusief informatie over hoe u zich kunt afmelden voor deze technologieën, bezoekt u het privacybeleid op hun eigen respectieve websites.

Keuze/opt-out

Onze e-mailmarketing via onze nieuwsbrief staat alleen op toestemming gebaseerde e-mail toe; u kunt ervoor kiezen om u af te melden of uw e-mailvoorkeuren te selecteren wanneer u zich aanmeldt voor onze e-maillijsten. U hebt altijd de mogelijkheid om u af te melden of uw voorkeuren te wijzigen door een link te volgen in de voettekst van alle niet-transactionele marketing e-mailberichten die door ons worden verzonden of door een e-mail te sturen naar info@provenceholidays.com. Daarnaast heeft iedereen die namens onze klanten e-mails van ons ontvangt altijd de mogelijkheid om zich af te melden voor marketing e-mailberichten door gebruik te maken van de opt-outlink die is opgenomen in de link in de voettekst van het bericht. Als u denkt dat u een ongevraagde commerciële e-mail van ons hebt ontvangen, of namens iemand anders, kunt u dit aan ons melden op info@provenceholidays.com.
Sommige berichten (bijvoorbeeld belangrijke accountmeldingen en factuurgegevens) worden beschouwd als transactioneel en zijn noodzakelijk voor al onze klanten.

Om de informatie te beheren, kunnen we over u ontvangen van een SNS of een andere derde partij, moet u de instructies van die partij volgen voor het bijwerken van uw gegevens en het wijzigen van uw privacyinstellingen. De informatie die wij verzamelen valt onder deze privacyverklaring en de informatie die de derde partij verzamelt is onderworpen aan het privacybeleid van die derde partij. Privacy-keuzes die u op een site van een derde partij hebt gemaakt, zijn niet van toepassing op ons gebruik van de informatie die we rechtstreeks via onze applicaties hebben verzameld.

Toegang tot persoonlijke informatie

U hebt recht op een kopie van de informatie die wij in ons bezit hebben. Als u dit wilt zien, neem dan contact met ons op. (We kunnen een kleine vergoeding vragen voor het verstrekken van deze informatie).

U op de hoogte houden

Wij houden uw gegevens bij waar deze door ons zijn verzameld en kunnen deze gebruiken om u in de toekomst te informeren over aanbiedingen of om u een brochure toe te sturen. We kunnen u ook af en toe een nieuwsbrief sturen, via uw e-mailaccount, om u op de hoogte te houden van speciale aanbiedingen en relevant nieuws over Provence Holidays. Indien u in de toekomst geen informatie van ons wenst te ontvangen, gelieve ons hiervan op de hoogte te brengen.

Koppelingen met derden en het verzamelen en gebruiken van informatie

Sommige van onze sites kunnen links bevatten naar websites van derden, zoals die van onze zakelijke partners, online reclamepartners, SNS's en betalingsverwerkers. Op deze sites kunnen wij of deze derden informatie over u verzamelen. Daarnaast kan u worden gevraagd om bepaalde persoonlijke informatie of creditcardgegevens te verstrekken aan derden in verband met hun gebruik van onze bijbehorende producten en diensten, zoals wanneer u een auto huurt via Affordable op onze sites.

Omdat wij geen controle hebben over het informatiebeleid of de praktijken van deze derde partijen of onze klanten, moet u hun privacybeleid doornemen om meer te weten te komen over de manier waarop zij persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen en gebruiken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van derden of onze klanten.

Kinderen
Onze sites en onze producten en diensten zijn niet gericht op personen jonger dan 13 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen onder de 13 jaar. Als een ouder of voogd er zich van bewust wordt dat zijn of haar kind ons persoonlijke informatie heeft verstrekt zonder toestemming van die ouder of voogd, dient hij of zij contact met ons op te nemen. Als we erachter komen dat een kind jonger dan 13 jaar ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, zullen we deze informatie uit onze bestanden verwijderen.

Internationaal gebruik

Onze kantoren bevinden zich in het Verenigd Koninkrijk. Persoonlijke informatie kan door ons worden ingezien of aan ons worden overgedragen in het Verenigd Koninkrijk of aan onze filialen, zakenpartners, handelaars of dienstverleners elders in de wereld. Door ons persoonlijke informatie te verstrekken, stemt u in met deze overdracht. Wij zullen de privacy en veiligheid van persoonlijke informatie beschermen volgens deze privacyverklaring, ongeacht waar deze wordt verwerkt of opgeslagen, maar u erkent en stemt er uitdrukkelijk mee in dat persoonlijke informatie die door ons wordt opgeslagen of verwerkt, onderworpen zal zijn aan de wetten van Engeland, met inbegrip van de mogelijkheid van overheden, rechtbanken of wetshandhavings- of regelgevende instanties van het Verenigd Koninkrijk om uw persoonlijke informatie vrij te geven.

In het kader van de Europese Richtlijn 95/46/EG en de toepasselijke nationale uitvoeringswetten in uw rechtsgebied zijn wij met betrekking tot uw gegevens een verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens als wij uw gegevens verstrekken aan partnerbedrijven en een gegevensverwerker waar wij de gegevens gebruiken.

Contactgegevens van onze medewerker voor de gegevensbescherming

Als u vragen of zorgen heeft over deze privacyverklaring, kunt u ons schrijven op 23 Chelsea Wharf, Lots Road, Chelsea, London, SW10 0QJ.