Zoeken
Provence Holidays

Privacy & Cookies

PRIVACY & COOKIE-BELEID

Bij Provence Holidays respecteren en beschermen wij de privacy van onze klanten en de gebruikers van onze website en onze producten en diensten. Deze privacy verklaring beschrijft hoe uw persoonlijke informatie wordt verzameld en gebruikt. Persoonlijke informatie is alle informatie die u identificeert of iemand in staat stelt om contact met u op te nemen, zoals uw naam, e-mail adres, telefoonnummer en andere niet-publieke informatie met betrekking tot het bovenstaande.

Dit privacybeleid is van toepassing op de Provence Holidays website, producten en diensten die zich bevinden op het domein ProvenceHolidays.com en alle andere sites die eigendom zijn van of beheerd worden door Provence Holidays Ltd (de "Sites"). Provence Holidays is een handelsnaam van Unique Holidays France SAS waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 360 Quai des Enterprise, 84660 Coustellet, Frankrijk.

Het verzamelen van informatie en het gebruik door Provence Holidays

Wij zijn de enige eigenaar van de informatie die wordt verzameld op de sites, met uitzondering van de inhoud die u aan ons verstrekt in verband met uw gebruik van onze producten en diensten. Wij zullen deze informatie niet verkopen, delen of verhuren aan anderen op een andere manier dan wat is vermeld in deze privacyverklaring. Wij kunnen informatie verkrijgen die wordt verstrekt tijdens een vrijwillig of verplicht registratieproces, een online betalingstransactie, een verzoek om technische ondersteuning, wanneer u ons belt of e-mailt, of wanneer u onze sites bezoekt. Wij verzamelen alleen informatie die nodig is om te voldoen aan de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven.

Onze sites bieden verschillende mogelijkheden voor bezoekers om zich te registreren voor promotionele en informatieve mailings, online content en middelen, en om onze villa's en diensten te evalueren. Registratieformulieren laten gebruikers toe zich in te schrijven voor onze mailinglijsten en vereisen dat gebruikers contactinformatie verstrekken (zoals naam en e-mailadres). Gebruikers worden op de hoogte gebracht op het moment van registratie zodat zij kunnen kiezen of zij al dan niet akkoord gaan met de Gebruiksvoorwaarden.

Degenen die zich hebben ingeschreven voor toekomstige mailings (zoals nieuwsbrieven en aanbiedingen) en vervolgens hun deelname willen intrekken, kunnen zich op elk gewenst moment afmelden voor het ontvangen van toekomstige mailings (zie het gedeelte "Opt-out" hieronder). Wij kunnen deze informatie gebruiken om u de gevraagde informatie of producten of diensten te leveren, om de presentatie van de Sites of producten of diensten aan u aan te passen, om uw verkeer op de Sites of uw gebruik van onze producten en diensten te vergemakkelijken, om onze producten en diensten te verbeteren en beter op de markt te brengen, of om met u te communiceren.

Onze Sites bieden bezoekers de mogelijkheid om onze producten en diensten te kopen. Betalingsinformatie, waaronder creditcardinformatie, wordt uitsluitend gebruikt om de betaling te faciliteren voor de transactie waarvoor de informatie is verstrekt.
U erkent uitdrukkelijk en stemt ermee in dat wij aanvullende informatie over u kunnen verkrijgen uit andere bronnen, zoals informatie die u verstrekt aan Google of andere online dienstverleners, informatie die openbaar beschikbaar is, of dat u ermee instemt dat wij dergelijke informatie van derden ontvangen.

Met uw toestemming kunnen we toegang krijgen tot bepaalde informatie van een sociale netwerksite van derden ("SNS"). De informatie waartoe u ons toegang geeft, verschilt van SNS tot SNS en wordt beïnvloed door de privacyinstellingen die u op de SNS hebt ingesteld. Als u ermee instemt dat de SNS informatie met ons deelt, kan de SNS weten dat u een relatie met ons hebt. Je kunt deze privacy-instellingen controleren en er meer over te weten komen bij de desbetreffende SNS. We kunnen deze informatie gebruiken om je te voorzien van onze producten en diensten, om onze producten en diensten te verbeteren en beter op de markt te brengen, of om met je te communiceren.

We volgen ook de activiteit op onze sites met behulp van logbestanden die op onze webservers zijn opgeslagen. Wij verzamelen informatie zoals IP-adres, browsertype en -versie, en de pagina's die u bekijkt. We houden ook bij hoe u op onze sites bent gekomen en op welke links u klikt om onze sites te verlaten. We kunnen informatie verzamelen over apparaten of andere communicatiemiddelen die u gebruikt voor interactie met de sites. We verzamelen ook geaggregeerde trackinggegevens over het algemene gebruik van de Sites en producten en diensten, waaronder het aantal bekeken pagina's en doorkliks en het aantal berichten dat is verzonden met behulp van onze producten of diensten.

Wij kunnen deze informatie gebruiken om u een gepersonaliseerde webervaring te bieden, om u te helpen met technische ondersteuning, om problemen met onze server vast te stellen, in verband met ons beveiligingsprogramma, om onze website te beheren, om onze producten en diensten te verbeteren en beter op de markt te brengen, of om ons product- en dienstenaanbod op u af te stemmen. Wij kunnen al uw telefoongesprekken met ons controleren of opnemen voor kwaliteitscontroledoeleinden, om ons personeel op te leiden en voor onze eigen bescherming.

Wij kunnen informatie verkrijgen die door u is verstrekt op onze openbare forums, met inbegrip van de blog Provence Holidays en Provence Holidays SNS. Uw berichten kunnen blijven bestaan, zelfs nadat u uw account heeft gedeactiveerd. Bijdragen aan een van onze openbare gemeenschappen worden door ons beschouwd als openbaar en niet-vertrouwelijk en zullen niet worden behandeld als eigendomsrechtelijk of persoonlijke informatie die onder deze privacyverklaring valt. Om te verzoeken dat uw persoonlijke informatie wordt verwijderd van onze blog of een van de sites van Provence Holidays, kunt u contact met ons opnemen via atinfo@provenceholidays.com. In sommige gevallen kunnen wij niet in staat zijn om uw persoonlijke informatie te verwijderen, in welk geval wij u zullen laten weten als wij niet in staat zijn om dit te doen en waarom.

Wij zullen ook alle informatie verkrijgen die u verstrekt in verband met het gebruik van onze producten en diensten (zoals contactgegevens, inhoud en telefoonnummers gebruikt in verband met onze diensten). Wij erkennen uw eigendomsrechten in die gevallen waarin u ons auteursrechtelijk beschermd materiaal hebt verstrekt. Wij zullen uw contactinformatie, inhoud of telefoonnummers nooit verkopen of verhuren aan iemand zonder uw toestemming en zullen uw contactinformatie, inhoud of telefoonnummers niet gebruiken voor interne marketing- of promotiedoeleinden of voor enig ander doel dan het leveren van onze producten en diensten aan u.

Veiligheid en privacy

Wij gebruiken redelijke technische, administratieve en fysieke veiligheidsmaatregelen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonlijke informatie te beschermen. Wij gebruiken in de industrie erkende technische beveiligingen, zoals hardware en software firewalls, en hebben beveiligingsprocedures aangenomen en geïmplementeerd om uw informatie te beschermen tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging. Wanneer wij financiële rekeninginformatie verzamelen, zoals creditcardnummers, beschermen wij de overdracht ervan door middel van encryptie, zoals het Secure Socket Layer (SSL) protocol.

Ondanks onze inspanningen kunnen wij geen absolute of onvoorwaardelijke bescherming van deze informatie garanderen vanwege het open karakter en de daaruit voortvloeiende instabiliteit van het Internet en het World Wide Web, en wij geven geen verklaringen of garanties met betrekking tot de effectiviteit van onze beveiliging en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige inbreuk op de beveiliging of storingen van uw computerapparatuur, uw Internet service provider of enig ander netwerk of communicatie provider.

Delen van informatie

Wij zullen uw persoonlijke informatie nooit verkopen of verhuren aan derden voor hun gebruik zonder uw toestemming.

Als u een van onze sites of een van onze producten of diensten hebt bezocht via of in verband met een verzoek van een van onze partners, kunnen wij uw informatie delen met de partner en kan de partner gerelateerde informatie met ons delen. Af en toe kunnen wij contracten afsluiten met derden om ons te helpen bij het verlenen van diensten aan u (bijvoorbeeld het verlenen van klantenservice). Onze contracten met dergelijke derden verbieden hen om uw persoonlijke informatie te gebruiken voor andere doeleinden dan die waarvoor zij zijn aangesteld, inclusief voor hun eigen doeleinden, en zij zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de informatie die wij aan hen verstrekken te handhaven. Wij kunnen ook niet-persoonlijk identificeerbare informatie delen met derden, zoals de media, waarnemers uit de sector, potentiële klanten of partners. Bijvoorbeeld, wij kunnen het aantal gebruikers bekend maken die blootgesteld zijn geweest aan, of geklikt hebben op, onze sites of die onze vakantievilla's, producten en diensten hebben beoordeeld of gekocht.

Indien wij betrokken zijn bij een fusie, overname, verkoop van al of een aanzienlijk deel van onze activa, of een andere soortgelijke transactie, kan uw informatie worden overgedragen als onderdeel van die transactie. Wij zullen u op de hoogte brengen van een dergelijke transactie en van de keuzes die u hebt met betrekking tot uw informatie via e-mail en/of door het plaatsen van een opvallende kennisgeving op onze website.

Ten slotte kunnen wij uw persoonlijke informatie bekendmaken aan rechtbanken, wetshandhavingsinstanties en/of andere relevante derde partijen, zoals Internet Service Providers, wanneer een dergelijke bekendmaking noodzakelijk of raadzaam is, naar ons eigen goeddunken, om een onderzoek in te stellen, te reageren op een dagvaarding of gerechtelijk bevel van een derde partij of wetshandhaving, een rechtszaak aan te spannen of andere actie te ondernemen indien u of een derde partij: (a) onze verkoopvoorwaarden schendt; (b) letsel of andere schade veroorzaakt aan, of anderszins onze eigendomsrechten of andere wettelijke rechten schendt, of die van andere gebruikers of derden; of (c) de Engelse of andere toepasselijke wetgeving overtreedt. Dergelijke openbaarmaking kan de overdracht van informatie naar de VS en buiten de Europese Economische Ruimte omvatten.

Cookies

Wij gebruiken verschillende technologieën op onze sites. Daartoe behoren cookies: een tekstuele informatiestring die een website naar het cookiebestand van de browser op uw computer stuurt, zodat de website zich uw browser tijdens uw bezoek of in de toekomst kan herinneren. Een cookie bevat meestal de naam van het domein waarvan de cookie afkomstig is (provenceholidays), de "levensduur" van de cookie en een waarde, meestal een uniek nummer. Wanneer u onze site(s) bezoekt, toegang krijgt tot site gerelateerde inhoud, links in de nieuwsbrief e-mailt, online kennismaakt met onze diensten of op een van onze banneradvertenties of video's klikt, kunnen wij of een geautoriseerde derde u een cookie sturen.

Cookies kunnen door ons op vele manieren worden gebruikt: ze stellen ons in staat om de inlogstatus te controleren van klanten die producten of diensten gebruiken die rechtstreeks aan onze sites zijn gekoppeld, om het toegangspunt te traceren voor gebruikers die deelnemen aan onze affiliate inschrijvingsprogramma's, om het succes van een bepaalde marketingcampagne te traceren en te meten en om u meer relevante inhoud te bieden. Cookies stellen ons ook in staat het algemene gebruik van de site te volgen en te bepalen aan welke gebieden gebruikers de voorkeur geven, en stellen ons in staat uw bezoek aan onze site te vergemakkelijken door u te herkennen wanneer u terugkeert en u een aangepaste ervaring te bieden.

De informatie die wordt verzameld door het gebruik van een cookie zal niet worden gekoppeld aan enige persoonlijk identificeerbare informatie, tenzij u een klant van ons wordt. Zodra u persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt aan onze sites (bijvoorbeeld door u te registreren aan het begin van een boeking), kunnen wij deze informatie koppelen aan cookies of andere identificatoren die verband houden met uw bezoek(en) aan onze sites.

Uitschakelen van het gebruik van cookies

U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren door de instellingen van uw browser aan te passen. Als u ervoor kiest cookies uit te schakelen, kunt u nog steeds gebruikmaken van onze sites; het is echter mogelijk dat u beperkte toegang hebt tot bepaalde delen van onze sites of andere ervaringen. Voor meer informatie over het beheren van cookies in uw webbrowser kunt u terecht op http://www.aboutcookies.org. Wij bieden u ook de mogelijkheid om u af te melden voor het ontvangen van bepaalde cookies in verband met onze online reclame (zie de paragraaf "Online reclame" hieronder).

Sommige van onze webpagina's, nieuwsbrieven, algemene e-mails en andere online inhoud kunnen elektronische afbeeldingen bevatten die door ons of door bevoegde derden worden aangeleverd en die bekend staan als webbakens, ook bekend als single-pixel GIF's, die onzichtbare afbeeldingen zijn. Deze web beacons stellen ons in staat om gebruikers te tellen die onze sites hebben bezocht, onze advertenties hebben gezien of onze e-mail hebben geopend, en om bij te houden of berichten worden gedeeld met behulp van onze social sharing-functies en, eenmaal gedeeld, of deze berichten worden geopend door de ontvanger. Bovendien, wanneer u op een link in een e-mail klikt, registreren wij deze individuele reactie om ons in staat te stellen ons aanbod op u af te stemmen. Web beacons verzamelen slechts beperkte informatie, zoals cookie-identificatie, tijd en datum van een bekeken pagina en een beschrijving van de pagina waarop het web beacon zich bevindt. Web beacons kunnen niet worden geweigerd wanneer ze via een gewone webpagina worden afgeleverd, maar wel wanneer ze via e-mail worden afgeleverd. Als u geen webbakens per e-mail wenst te ontvangen, moet u HTML-afbeeldingen uitschakelen of HTML-e-mails (alleen tekst) weigeren via uw e-mailclient.

Wij kunnen van tijd tot tijd een beroep doen op derden om informatie over uw activiteiten op onze sites te volgen en te analyseren, met inbegrip van informatie die via cookies of webbakens wordt verzameld. Wij kunnen bijvoorbeeld Google Analytics gebruiken om de prestaties van onze website te verbeteren, om de doeltreffendheid van onze sites en marketinginspanningen te testen en om de gebruikerservaring te verbeteren. Al deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden die in deze paragraaf worden beschreven.

Wij kunnen niet-persoonlijk identificeerbare informatie delen met derden, zoals de media, waarnemers uit de sector of potentiële klanten of partners.

Online reclame

We kunnen pixels, of transparante GIF-bestanden, gebruiken om online reclame te helpen beheren. Deze GIF-bestanden worden geleverd door onze advertentiebeheerpartners en stellen onze partners in staat een unieke advertentie-impressie-cookie op uw webbrowser te herkennen, die ons op zijn beurt in staat stelt te leren welke advertenties gebruikers naar onze sites brengen.

Met zowel cookies als web beacons, is de informatie die we verzamelen en delen anoniem en niet persoonlijk identificeerbaar. Wij kunnen van tijd tot tijd gebruik maken van advertentiebeheerpartners zoals Google Inc., LinkedIn Corporation, Instagram en Facebook. Voor meer informatie over partners of bedrijven op het gebied van advertentiebeheer, inclusief hoe u zich kunt afmelden voor deze technologieën, bezoekt u het privacybeleid op hun respectieve websites.

Keuze/uitschakelen

Onze e-mailmarketing voor nieuwsbrieven staat alleen e-mail op basis van toestemming toe; u kunt ervoor kiezen om u af te melden of uw e-mailvoorkeuren te selecteren wanneer u zich aanmeldt voor onze e-maillijsten. U hebt altijd de mogelijkheid om u uit te schrijven of uw voorkeuren te wijzigen door een link te volgen in de voettekst van een niet-transactionele marketing e-mail die door ons wordt verzonden of door een e-mail te sturen naar info@provenceholidays.com. Daarnaast heeft iedereen die e-mails van ons ontvangt namens onze klanten altijd de mogelijkheid om zich uit te schrijven voor marketing e-mails door de opt-out link in de voettekst van het bericht te volgen. Als u denkt dat u een ongevraagde commerciële e-mail van ons, of namens iemand anders, hebt ontvangen, kunt u dit aan ons melden via info@provenceholidays.com.
Sommige berichten (bijvoorbeeld belangrijke accountmeldingen en factureringsinformatie) worden beschouwd als transactieberichten en zijn noodzakelijk voor al onze klanten.

Om de informatie te beheren die we over u ontvangen van een SNS of andere derde partij, moet u de instructies van die partij volgen om uw informatie bij te werken en uw privacy-instellingen te wijzigen. De informatie die wij verzamelen is onderworpen aan deze Privacyverklaring en de informatie die de derde partij verzamelt is onderworpen aan het privacybeleid van die derde partij. Privacykeuzes die u maakt op een site van een derde partij zijn niet van toepassing op ons gebruik van informatie die rechtstreeks via onze toepassingen wordt verzameld.

Toegang tot persoonlijke informatie

U hebt recht op een kopie van de informatie waarover wij beschikken. Als u deze wilt inzien, kunt u contact met ons opnemen. (Wij kunnen een kleine vergoeding vragen voor het verstrekken van deze informatie).

U op de hoogte houden

Wij bewaren uw informatie op de plaats waar deze door ons werd verzameld en kunnen deze gebruiken om u te informeren over toekomstige aanbiedingen of om u een brochure toe te sturen. Wij kunnen u ook af en toe een nieuwsbrief sturen, via uw e-mail account, om u op de hoogte te houden van speciale aanbiedingen en relevant nieuws over Provence Holidays. Als u in de toekomst geen informatie meer van ons wenst te ontvangen, kunt u ons dat laten weten.

Koppelingen met derden en het verzamelen en gebruiken van informatie

Sommige van onze sites kunnen links bevatten naar websites van derden, zoals die van onze zakenpartners, online advertentiepartners, SNS's en betalingsverwerkers. Op deze sites kunnen wij of deze derde partijen informatie over u verzamelen. Daarnaast kan u gevraagd worden om bepaalde persoonlijke informatie of credit card gegevens te verstrekken aan derden in verband met het gebruik van onze gerelateerde producten en diensten, zoals wanneer u een auto huurt via Betaalbaar op onze sites.

Omdat we geen controle hebben over het informatiebeleid of de praktijken van deze derden of onze klanten, moet u hun privacybeleid bekijken om meer te weten te komen over hoe zij persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen en gebruiken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van derden of onze klanten.

Kinderen
Onze sites en onze producten en diensten zijn niet gericht op personen jonger dan 13 jaar. Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen jonger dan 13. Als een ouder of voogd te weten komt dat zijn of haar kind ons persoonlijke informatie heeft verstrekt zonder toestemming van die ouder of voogd, moet hij of zij contact met ons opnemen. Als wij ontdekken dat een kind jonger dan 13 jaar ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, zullen wij die informatie uit onze bestanden verwijderen.

Internationaal gebruik

Onze kantoren zijn gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Persoonlijke informatie kan worden geraadpleegd door ons of overgedragen aan ons in het Verenigd Koninkrijk of aan onze filialen, zakelijke partners, handelaren of dienstverleners elders in de wereld. Door persoonlijke informatie aan ons te verstrekken, stemt u in met deze overdracht. Wij zullen de privacy en veiligheid van persoonlijke informatie beschermen in overeenstemming met deze Privacyverklaring, waar deze ook wordt verwerkt of opgeslagen, maar u erkent uitdrukkelijk en stemt ermee in dat persoonlijke informatie die door ons wordt opgeslagen of verwerkt, onderworpen zal zijn aan de wetten van het Verenigd Koninkrijk, met inbegrip van de mogelijkheid van een regering, rechtbank of Britse wetshandhavings- of regelgevende autoriteit om uw persoonlijke informatie vrij te geven.

Voor de doeleinden van de Europese Richtlijn 95/46/EC en de toepasselijke nationale uitvoeringswetten in uw rechtsgebied, zijn wij een gegevensbeheerder wanneer wij uw gegevens doorgeven aan partnerbedrijven en een gegevensverwerker wanneer wij de gegevens gebruiken.

Contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring, kunt u ons schrijven op 360 Quai des Enterprise, 84660 Coustellet, Frankrijk.