Privacy- en cookiesbeleid

Bij Provence Holidays-Unique Holidays France SAS respecteren en beschermen wij de privacy van onze klanten en de gebruikers van onze website en onze producten en diensten. Deze privacyverklaring beschrijft hoe uw persoonlijke informatie wordt verzameld en gebruikt. Persoonlijke informatie is alle informatie die u specifiek identificeert of iemand in staat stelt om contact met u op te nemen, zoals uw naam, e-mail adres, telefoonnummer en andere niet-publieke informatie met betrekking tot het bovenstaande.

Dit privacybeleid is van toepassing op de Provence Holidays-Unique Holidays France SAS website, producten en diensten die zich bevinden op het domein provenceholidays.com en alle andere sites die eigendom zijn van of beheerd worden door Provence Holidays-Unique Holidays France SAS (de "Sites"). Provence Holidays is een handelsnaam van Provence Holidays-Unique Holidays France SAS waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 360 Quai des Enterprise, 84660 Coustellet, Frankrijk.

Het verzamelen en gebruik van informatie door Provence Holidays-Unique Holidays France SAS

Wij zijn de enige eigenaar van de informatie die wordt verzameld op de sites, met uitzondering van de inhoud die u aan ons verstrekt in verband met uw gebruik van onze producten en diensten. Wij zullen deze informatie niet verkopen, delen of verhuren aan anderen op enige andere wijze dan wat is vermeld in deze privacyverklaring. Wij kunnen informatie verkrijgen middels een vrijwillig of verplicht registratieproces, een online betalingstransactie, een verzoek om technische ondersteuning, wanneer u ons belt of e-mailt, of wanneer u onze sites bezoekt. Wij verzamelen alleen die informatie die nodig is om te voldoen aan de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven.

Onze sites bieden meerdere opties voor bezoekers om zich te registreren voor promotionele- en informatieve mailings, online-content en resources, en om onze villa's en diensten te evalueren. Door middel van registratieformulieren kunnen gebruikers zich aanmelden voor onze mailinglists en vereist dat gebruikers contactinformatie verstrekken (zoals naam en e-mailadres). Gebruikers worden op de hoogte gebracht op het moment van registratie zodat zij kunnen kiezen of zij al dan niet akkoord gaan met de Gebruiksvoorwaarden.

Degenen die zich hebben ingeschreven voor toekomstige mailings (zoals nieuwsbrieven en aanbiedingen) en vervolgens hun deelname willen intrekken, kunnen zich op elk gewenst moment afmelden voor het ontvangen van toekomstige mailings (zie het gedeelte "Opt-out" hieronder). Wij kunnen deze informatie gebruiken om u de gevraagde informatie, producten of diensten aan te bieden, om de presentatie van de sites of producten of diensten aan u aan te passen, om uw bezoek aan de sites of uw gebruik van onze producten en diensten te bevorderen, om onze producten en diensten te verbeteren en beter op de markt te brengen, of om met u te communiceren.

Onze sites bieden bezoekers de mogelijkheid om onze producten en diensten aan te schaffen. Betalingsinformatie, waaronder creditcardinformatie, wordt uitsluitend gebruikt om de betaling van de transactie waarvoor de informatie is verstrekt te faciliteren.

U erkent en gaat er expliciet mee accoord dat wij aanvullende informatie uit andere bronnen over u kunnen verkrijgen, zoals informatie die u verstrekt aan Google of andere online dienstverleners, informatie die openbaar beschikbaar is, of dat u ermee instemt dat wij dergelijke informatie van derden ontvangen.

Met uw toestemming kunnen we inzage krijgen in bepaalde informatie van een sociale netwerksite van derden ("SNS"). De informatie waartoe u ons toegang verschaft, verschilt van SNS tot SNS en wordt beïnvloed door de privacyinstellingen die u op de SNS heeft ingesteld. Als u ermee instemt dat de SNS informatie met ons deelt, kan de SNS concluderen dat u een relatie met ons heeft. U kunt deze privacy-instellingen checken en er meer over te weten komen bij de desbetreffende SNS. We kunnen deze informatie gebruiken om u onze producten en diensten aan te bieden, om onze producten en diensten te verbeteren en beter op de markt te brengen, of om met u te communiceren.

We houden ook de activiteit op onze sites bij met behulp van logbestanden die op onze webservers zijn opgeslagen. Wij verzamelen informatie zoals IP-adres, browsertype en -versie, en de pagina's die u bekijkt. We houden ook bij hoe u op onze sites bent gekomen en op welke links u klikt om onze sites te verlaten. We kunnen informatie verzamelen over electronische apparaten of andere communicatiemiddelen die u gebruikt voor interactie met de sites. We verzamelen ook samengevoegde trackinggegevens over het algemene gebruik van de sites en producten en diensten, waaronder het aantal bekeken pagina's en doorkliks en het aantal berichten dat is verzonden met behulp van onze producten of diensten.

Wij kunnen deze informatie gebruiken om u een gepersonaliseerde website-ervaring te bieden, om u te helpen met technische ondersteuning, om problemen met onze server vast te stellen in verband met ons beveiligingsprogramma, om onze website te beheren, om onze producten en diensten te verbeteren en beter op de markt te brengen, of om ons product- en dienstenaanbod op u af te stemmen. Wij kunnen toezicht houden op al uw telefoongesprekken met ons of gesprekkken opnemen in verband met kwaliteitscontrole, of om ons personeel op te leiden en voor onze eigen veiligheid.

Wij kunnen informatie verzamelen die door u is verstrekt op onze openbare forums, met inbegrip van de blog Provence Holidays-Unique Holidays France SAS en Provence Holidays-Unique HolidaysFrance SAS SNS. Uw berichten kunnen blijven bestaan, zelfs nadat u uw account heeft gedeactiveerd. Bijdragen aan een van onze openbare forums worden door ons beschouwd als openbaar en niet-vertrouwelijk en zullen niet worden behandeld als eigendomsrechtelijk of persoonlijke informatie die onder deze privacyverklaring valt. Om uw persoonlijke informatie te laten verwijderen van onze blog of een van de sites van Provence Holidays-Unique Holidays France SAS kunt u contact met ons opnemen via [email protected]. In sommige gevallen zijn wij niet in staat zijn om uw persoonlijke informatie te verwijderen. In dat geval laten wij u dit weten inclusief de reden waarom.

Wij verkrijgen ook informatie die u verstrekt in verband met het gebruik van onze producten en diensten (zoals contactgegevens, content en telefoonnummers). Wij erkennen uw eigendomsrechten in die gevallen waar u ons auteursrechtelijk beschermde informatie heeft verstrekt. Wij zullen uw contactinformatie, content of telefoonnummers nooit verkopen of verhuren aan derden zonder uw toestemming en zullen uw contactinformatie, content of telefoonnummers niet gebruiken voor interne marketing- of promotiedoeleinden of voor enig ander doel dan het leveren van onze producten en diensten aan u.

Veiligheid en privacy

Wij gebruiken passende technische, administratieve en fysieke veiligheidsmaatregelen om de privacy en veiligheid van uw persoonlijke informatie te beschermen. Wij gebruiken een door de sector erkende technische veiligheidsmaatregelen, zoals hardware en software firewalls, en hebben beveiligingsprocedures geïmplementeerd om uw informatie te beschermen tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging. Wanneer wij financiële informatie verzamelen, zoals creditcardnummers, beschermen wij de verzending van creditcardgegevens door middel van encryptie, zoals het Secure Socket Layer (SSL) protocol.

Ondanks onze inspanningen kunnen wij geen volledige of onvoorwaardelijke bescherming van deze informatie garanderen vanwege de open aard en de daaruit voortvloeiende instabiliteit van het Internet en het World Wide Web. Wij dragen geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de effectiviteit van onze beveiliging en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige inbreuk op de beveiliging of storingen van uw computerapparatuur, uw Internet service provider of enig ander netwerk of communicatie provider.

Delen van informatie

Wij zullen uw persoonlijke informatie nooit zonder uw toestemming aan derden voor hun gebruik verkopen of verhuren.

Als u een van onze sites of een van onze producten of diensten hebt bezocht via of in verband met een verzoek van een van onze partners, kunnen wij uw informatie delen met de partner en kan de partner gerelateerde informatie met ons delen. Af en toe kunnen wij contracten afsluiten met derden om ons te helpen bij het verlenen van diensten aan u (bijvoorbeeld het verlenen van klantenservice). Onze contracten met derden verbieden hen om uw persoonlijke informatie te gebruiken voor andere doeleinden dan die waarvoor zij zijn gesloten, inclusief voor hun eigen doeleinden, en zij zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de informatie die wij aan hen verstrekken te handhaven. Wij kunnen ook niet-persoonlijk identificeerbare informatie delen met derden, zoals de media, waarnemers uit de sector, potentiële klanten of partners. Wij kunnen bijvoorbeeld het aantal gebruikers bekend maken die in contact zijn geweest met, of geklikt hebben op onze sites of die onze vakantievilla's, producten en diensten hebben beoordeeld of gekocht.

Indien wij betrokken zijn bij een fusie, overname, verkoop van al of een aanzienlijk deel van onze activa, of een andere soortgelijke handelsovereenkomst, kan uw informatie worden overgedragen als onderdeel van die overeenkomst. Wij zullen u op de hoogte brengen van een dergelijke overeenkomst en van de keuzes die u hebt met betrekking tot uw informatie via e-mail en/of door het plaatsen van een duidelijk zichtbare kennisgeving op onze website.

Ten slotte kunnen wij uw persoonlijke informatie onthullen aan rechtbanken, wetshandhavingsinstanties en/of andere relevante derde partijen, zoals Internet Service Providers, wanneer een dergelijke onthulling noodzakelijk of raadzaam is, naar ons eigen goeddunken, om een onderzoek in te stellen, te reageren op een dagvaarding of gerechtelijk bevel van een derde partij of een wetshandhavinginstantie, een rechtszaak aan te spannen of een andere actie te ondernemen indien u of een derde partij: (a) onze Verkoopvoorwaarden schendt; (b) letsel of andere schade veroorzaakt aan, of anderszins onze eigendomsrechten of andere wettelijke rechten schendt, of die van andere gebruikers of derden; of (c) de Engelse of andere toepasselijke wetgeving overtreedt. Deze openbaarmaking kan de overdracht van informatie naar de VS en buiten de Europese Economische Ruimte (EER) omvatten.

Cookies

Wij gebruiken verschillende technologieën op onze sites. Daartoe behoren cookies: een tekstuele informatie reeks die een website naar het cookiebestand van de browser op uw computer stuurt, zodat de website zich uw browser tijdens uw bezoek of in de toekomst kan herinneren. Een cookie bevat meestal de naam van het domein waarvan de cookie afkomstig is (provenceholidays), de "levensduur" van de cookie en een waarde, meestal een uniek nummer. Wanneer u onze site(s) bezoekt, toegang krijgt tot site gerelateerde content, links in de nieuwsbrief e-mailt, online kennismaakt met onze diensten of op een van onze banneradvertenties of video's klikt, kunnen wij, of een geautoriseerde derde partij, u een cookie sturen.

Wij kunnen cookies op vele manieren gebruiken: ze stellen ons in staat om de inlogstatus te controleren van klanten die producten of diensten gebruiken die rechtstreeks aan onze sites zijn gekoppeld, om het startpunt te traceren voor gebruikers die deelnemen aan onze affiliate inschrijvingsprogramma's, om het succes van een bepaalde marketingcampagne te traceren en te meten en om u meer relevante content te bieden. Cookies stellen ons ook in staat het algemene gebruik van de site te volgen en te bepalen aan welke gebieden gebruikers de voorkeur geven, en stellen ons in staat om uw bezoek aan onze site eenvoudiger te maken door u te herkennen wanneer u inlogt een op u toegesneden ervaring te bieden.

De informatie die wordt verzameld door het gebruik van een cookie zal niet worden gekoppeld aan enige persoonlijk identificeerbare informatie, tenzij u een klant van ons wordt. Zodra u persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt aan onze sites (bijvoorbeeld door u te registreren aan het begin van een boeking), kunnen wij deze informatie koppelen aan cookies of andere identificatoren in relatie tot uw bezoek(en) aan onze sites.

 Uitschakelen van het gebruik van cookies

U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren door de instellingen van uw browser aan te passen. Als u ervoor kiest cookies uit te schakelen, kunt u nog steeds gebruikmaken van onze sites; het is echter mogelijk dat u beperkte toegang heeft tot bepaalde delen van onze sites. Voor meer informatie over het managen van cookies in uw webbrowser ga dan naar http://www.aboutcookies.org. Wij bieden u ook de mogelijkheid om bepaalde cookies gekoppeld aan onze online reclame (zie de paragraaf "Online reclame" hieronder) uit te schakelen.

Sommige van onze webpagina's, nieuwsbrieven, algemene e-mails en andere online content kunnen elektronische afbeeldingen bevatten die door ons of door bevoegde derden worden aangeleverd en die bekend staan als webbakens, of single-pixel GIF's, wat transparante afbeeldingen zijn. Deze webbakens stellen ons in staat om gebruikers te tellen die onze sites hebben bezocht, onze advertenties hebben gezien of onze e-mail hebben geopend, en om bij te houden of berichten worden gedeeld met behulp van onze social sharing-functies en, eenmaal gedeeld, of deze berichten worden geopend door de ontvanger. Wanneer u op een link in een e-mail klikt, registreren wij bovendien dit individuele response zodat wij ons aanbod op u kunnen afstemmen. Webbakens verzamelen slechts beperkte informatie, zoals cookie-identificatie, tijd en datum van een bekeken pagina en een beschrijving van de pagina waarop de webbaken zich bevindt. Webbakens kunnen niet worden uitgeschakeld wanneer ze via een gewone webpagina worden aangeleverd, maar wel wanneer ze onderdeel uitmaken van een e-mail. Als u geen webbakens per e-mail wenst te ontvangen, moet u HTML-afbeeldingen uitschakelen of HTML-e-mails (in tekstvorm) weigeren.

Wij doen soms een beroep op derden om informatie over uw activiteiten op onze sites te volgen en te analyseren, met inbegrip van informatie die via cookies of webbakens wordt verzameld. Wij kunnen bijvoorbeeld Google Analytics gebruiken om de kwaliteit van onze website te verbeteren, om de doeltreffendheid van onze sites en marketinginspanningen te testen en om de gebruikerservaring te verbeteren. Al deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden die in deze paragraaf worden beschreven.Wij kunnen niet-persoonlijk identificeerbare informatie delen met derden, zoals de media, waarnemers uit de sector of potentiële klanten of partners.

Online reclame

We kunnen pixels, of transparante GIF-bestanden, gebruiken om online reclame te helpen beheren. Deze GIF-bestanden worden geleverd door onze partners in advertentiebeheer en stellen hen in staat een unieke advertentie-impressie-cookie op uw webbrowser te herkennen, die ons in staat stelt om te leren via welke advertenties gebruikers naar onze sites komen.

Met zowel cookies als webbakens, is de informatie die we verzamelen en delen, anoniem en niet persoonlijk identificeerbaar. Wij kunnen van tijd tot tijd gebruik maken van advertentiebeheer partners zoals Google Inc., LinkedIn Corporation, Instagram en Facebook. Voor meer informatie over partners of bedrijven op het gebied van advertentiebeheer, inclusief hoe u zich kunt afmelden voor deze technologieën, bezoek dan de privacyverklaringen op hun respectieve websites.

Opt-out

Onze e-mailmarketing voor nieuwsbrieven staat alleen e-mail op basis van toestemming toe; u kunt ervoor kiezen om u af te melden of uw e-mailvoorkeuren te selecteren wanneer u zich aanmeldt voor onze e-maillijsten. U hebt altijd de mogelijkheid om u af te melden of uw voorkeuren te wijzigen door een link te volgen in de voettekst van een door ons verzonden niet-transactionele marketing e-mail of door een e-mail te sturen naar [email protected]. Daarnaast heeft iedereen die e-mails van ons ontvangt namens onze klanten, altijd de mogelijkheid om zich af te melden voor marketing e-mails door de opt-out link in de voettekst van het bericht te volgen. Als u denkt dat u een ongevraagde commerciële e-mail van ons, of namens iemand anders, heeft ontvangen, kunt u dit aan ons melden via [email protected].
Sommige berichten (bijvoorbeeld belangrijke accountmeldingen en rekeninginformatie) worden beschouwd als transactieberichten en zijn noodzakelijk voor al onze klanten.

Om de informatie die wij over u ontvangen van een SNS of andere derde partij te beheren, moet u de instructies van die partij volgen om uw informatie te updaten en uw privacy-instellingen te wijzigen. De informatie die wij verzamelen is onderhevig aan deze privacyverklaring en de informatie die de derde partij verzamelt is onderhevig aan het privacybeleid van die derde partij. Privacykeuzes die u maakt op een site van een derde partij zijn niet van toepassing op ons gebruik van informatie die rechtstreeks via onze software wordt verzameld.

Toegang tot persoonlijke informatie

U hebt recht op een kopie van de informatie waarover wij beschikken. Als u deze wilt inzien, kunt u contact met ons opnemen. (Wij brengen een kleine vergoeding in rekening voor het verstrekken van deze informatie).

Wij houden u op de hoogte

Wij bewaren uw informatie waar het door ons werd verzameld en kunnen het gebruiken om u te informeren over toekomstige aanbiedingen of om u een brochure toe te sturen. Wij kunnen u ook af en toe een nieuwsbrief sturen, via uw e-mail account, om u op de hoogte te houden van speciale aanbiedingen en relevant nieuws over Provence Holidays. Als u in de toekomst geen informatie meer van ons wenst te ontvangen, kunt u ons dat laten weten.

Links naar website van derden en het verzamelen en gebruik van informatie

Een aantal van onze sites kunnen links bevatten naar websites van derden, zoals die van onze zakenpartners, online advertentiepartners, SNS'ers en betalingsverwerkers. Op deze sites kunnen wij of deze derde partijen, informatie over u verzamelen. Daarnaast kan u gevraagd worden om bepaalde persoonlijke informatie of credit card gegevens te verstrekken aan derden in verband met het gebruik van onze gerelateerde producten en diensten.

Omdat we geen controle hebben over het informatiebeleid of de praktijken van deze derden of onze klanten, moet u hun privacybeleid bekijken om meer te weten te komen over hoe zij persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen en gebruiken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van derden of onze klanten.

Kinderen

Onze sites en onze producten en diensten zijn niet gericht op personen jonger dan 13 jaar. Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen jonger dan 13. Als een ouder of voogd te weten komt dat zijn of haar kind ons persoonlijke informatie heeft verstrekt zonder toestemming van de ouder of voogd, moet hij of zij contact met ons opnemen. Als wij ontdekken dat een kind jonger dan 13 jaar ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, zullen wij die informatie uit onze bestanden verwijderen.

Internationaal gebruik

Onze kantoren zijn gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Persoonlijke informatie kan door ons worden geraadpleegd of overgedragen aan ons in het Verenigd Koninkrijk of aan onze filialen, zakelijke partners, handelaren of dienstverleners elders in de wereld. Door persoonlijke informatie aan ons te verstrekken, stemt u in met deze overdracht. Wij zullen de privacy en veiligheid van persoonlijke informatie beschermen in overeenstemming met deze Privacyverklaring, waar deze ook wordt verwerkt of opgeslagen, maar u erkent uitdrukkelijk en stemt ermee in dat persoonlijke informatie die door ons wordt opgeslagen of verwerkt, onderworpen zal zijn aan de wetten van het Verenigd Koninkrijk, inclusief de mogelijkheid van iedere regering, rechtbank of Britse wetshandhavings- of regelgevende autoriteit om uw persoonlijke informatie vrij te geven.

Voor de doeleinden van de Europese Richtlijn 95/46/EC en de toepasselijke nationale uitvoeringswetten in uw rechtsgebied, zijn wij een gegevensbeheerder wanneer wij uw gegevens doorgeven aan partnerbedrijven,  en een gegevensverwerker wanneer wij de gegevens gebruiken.

Contactgegevens van onze Data Protection Officer

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op:  360 Quai des Enterprise, 84660 Coustellet, Frankrijk.