Voorwaarden en bepalingen

Algemene voorwaarden van de verhuur

Provence Holidays is een handelsnaam van Unique Holidays France SAS (hierna genoemd 'Provence Holidays, 'Wij', 'Ons' of 'Onze') met als vestigingsadres 360 Quai des Enterprise, 84660 Coustellet, Frankrijk. Provence Holidays is geregistreerd in Frankrijk. Provence Holidays promoot de korte-termijn verhuur van vakantiewoningen namens de Eigenaar van de accommodatie. Wij organiseren en behandelen ook de boeking namens de Eigenaar. Deze overeenkomst is verdeeld in twee delen:

- Sectie A vormt de basis van het contract van Provence Holidays met u voor het regelen van de levering van de accommodatie.
- Sectie B vormt de basis van het contract van de Eigenaar met u voor de levering van hun accommodatie.

Voorwaarden van Agency Booking with Provence Holidays Ltd

  1. Uw reservering:
   a) Provence Holidays treedt op als agent voor de Eigenaren van de accommodatie of voor de aanbieder van de accommodatie die Wij promoten. Wij leveren de accommodatie niet en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor het ter beschikking stellen van de accommodatie door de Eigenaar of voor het handelen of nalaten van een leverancier(s) of persoon/personen of partij(en) die met de accommodatie verbonden is (zijn).
   b) Wanneer u een boekingsaanvraag doet, nemen wij contact op met de Eigenaar of de accommodatieverstrekker om te bevestigen dat hun accommodatie beschikbaar is voor de aangevraagde periode. Indien beschikbaar, nemen wij contact met u op om zowel de beschikbaarheid als de totale huurprijs voor de gevraagde periode te bevestigen. U kunt de reservering veiligstellen door het boekingsformulier in te vullen en te verzenden en een aanbetaling te doen. De boekingen worden bevestigd op basis van "wie het eerst komt, het eerst maalt" na ontvangst van de aanbetaling.
  2. Betaling van uw accommodatie:
   (a) Provence Holidays int de huur namens de eigenaar of de aanbieder van de accommodatie. Uw reservering is pas definitief na ontvangst van het voorschot van 30%, dat binnen 7 dagen na de bevestiging van uw reservering moet worden betaald. Wanneer Provence Holidays dit bedrag ontvangt, sturen Wij u een bevestiging van de reservering per e-mail met de gegevens van uw reservering. Gelieve uw bevestiging zorgvuldig te controleren en eventuele onjuiste of onvolledige informatie onmiddelijk aan Ons te melden. Let op dat wanneer u minder dan 12 weken voor de aankomstdatum reserveert, de betaling van de totale kosten is verschuldigd is om de boeking te bevestigen. Wij sturen u 8 weken voor de aanvangsdatum van de huurperiode een Eindafrekening per e-mail. Deze saldobetaling dient binnen 7 dagen te worden voldaan. Indien wij dit saldo niet volledig en op tijd ontvangen, behouden wij ons het recht voor om uw boeking te annuleren, in welk geval de annuleringskosten, zoals vermeld in clausule 6 hieronder, verschuldigd zijn. Wij zullen alles in het werk stellen om contact met u op te nemen alvorens een dergelijke actie te ondernemen.
  3. Annuleringen of wijzigingen van uw reservering door Ons:
   Soms treden er problemen op en moeten de Eigenaren of de aanbieder van de accommodatie wijzigingen aanbrengen in de reserveringen of de bevestigde reserveringen annuleren. Als dit gebeurt, zullen Wij zo snel als redelijkerwijs mogelijk, contact met u opnemen, uitleggen wat er is gebeurd en u op de hoogte brengen van de annulering of de wijziging en de mogelijkheden die u worden geboden door de Eigenaar of de aanbieder van de accommodatie. Daarna hebben wij geen verdere verantwoordelijkheid meer jegens u met betrekking tot een dergelijke wijziging of annulering.
  4. Beschrijving van de accommodatie:
   Wij streven ernaar om de informatie die door de Eigenaar of de aanbieder van de accommodatie wordt verstrekt, zo nauwkeurig mogelijk over te brengen of te adverteren. Er kunnen kleine verschillen zijn tussen de werkelijke accommodatie en de beschrijving ervan, aangezien zowel Wij als de eigenaars altijd proberen om de diensten en faciliteiten te verbeteren.
   Hoewel alles in het werk wordt gesteld om de juistheid van de informatie over de accommodatie op het moment van publicatie te waarborgen, komen helaas af en toe fouten voor. Let op, de informatie en prijzen op onze website zijn onder voorbehoud van wijzigingen. U dient daarom alle details van de door u gekozen accommodatie (inclusief de prijs) bij ons te controleren op het moment van de boeking.
  5. Als u uw reservering moet wijzigen:
   Als u een bevestigde reservering moet wijzigen, neem dan zo snel mogelijk schriftelijk contact met ons op. Wij kunnen niet garanderen dat Wij aan uw verzoek kunnen voldoen, maar we zullen onze uiterste best doen. Het is echter belangrijk om te beseffen dat we verzoeken tot wijziging van de accommodatie en/of data mogelijk moeten behandelen als de annulering van een reservering van een accommodatie door u, en de boeking van een andere accommodatie. In dergelijke gevallen kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht die evenveel kunnen bedragen als de totale kosten van uw reservering. Door het aangaan van deze overeenkomst gaat u ermee akkoord dat de annuleringskosten die in de voorwaarden van de eigenaar in clausule 6 van deel B van deze overeenkomst worden vermeld, verschuldigd zijn.
  6. Als Wij uw reservering annuleren of wijzigen:
   a) Wij verwachten geen wijzigingen in uw reservering te hoeven aanbrengen, maar soms treden er problemen op, en moeten wij wel wijzigingen aanbrengen en/of fouten corrigeren. Wanneer dit inderdaad gebeurt, zal Provence Holidays zo snel mogelijk contact met u opnemen, uitleggen wat er gebeurd is en u op de hoogte brengen van de annulering of de wijziging. De meeste wijzigingen zijn klein, maar soms moeten Wij een 'belangrijke wijziging' aanbrengen. Voorbeelden van 'belangrijke wijzigingen' zijn de volgende die voor aankomst worden aangebracht:
   -een wijziging van de accommodatie voor het gehele of een groot deel van uw vakantie,
   -een wijziging van de accommodatie naar een lagere officiële classificatie voor het geheel of een groot deel van uw vakantie of de sluiting van het enige of alle geadverteerde zwembad(en) bij uw accommodatie voor een langere periode.
   b) Als we een belangrijke wijziging of annulering moeten doorvoeren, zullen we, indien mogelijk en zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, alternatieve accommodaties van vergelijkbaar type en standaard op een vergelijkbare locatie regelen voor dezelfde of vergelijkbare tijd van het jaar (hoewel Provence Holidays zich het recht voorbehoudt om u een eventueel prijsverschil in rekening te brengen als het alternatief wordt geadverteerd voor een hogere prijs dan de oorspronkelijke accommodatie). Provence Holidays zal u op de hoogte brengen van het alternatief. Als de wijziging of de alternatieve accommodatie aanvaardbaar is, moet u Provence Holidays binnen 48 uur nadat u op de hoogte bent gebracht van de wijziging of de voorgestelde alternatieve accommodatie op de hoogte brengen; anders zullen Wij uw reservering als geannuleerd behandelen en het geld dat u ons heeft betaald, terugstorten. De bovenstaande opties zijn niet beschikbaar als Wij een kleine wijziging doorvoeren of annuleren als gevolg van het feit dat u niet op tijd de volledige betaling heeft gedaan. We kunnen helaas geen uitgaven, kosten of verliezen dekken die door u zijn gemaakt als gevolg van een wijziging of annulering. Indien een wijziging of annulering plaatsvindt als gevolg van omstandigheden die buiten onze macht liggen, of 'overmacht' (zie artikel 8), zullen wij geen vergoeding, kosten, uitgaven of andere bedragen, inclusief de kosten voor het veiligstellen van alternatieve accommodatie, betalen, maar zullen wij alle gelden die u aan ons heeft betaald, terugbetalen.
   c) Zeer zelden kunnen Wij door "overmacht" (zie artikel 8) gedwongen worden om uw arrangement na aankomst te wijzigen of te beëindigen. Als deze situatie zich voordoet, kunnen wij helaas geen enkele terugbetaling doen (tenzij wij die van Onze leveranciers krijgen), u een vergoeding betalen of de kosten of uitgaven die u als gevolg daarvan maakt, voor onze rekening nemen.
  7. Breuken en schade:
   Als u schade veroorzaakt aan de accommodatie waarin u verblijft, moet u de betreffende aanbieder van de accommodatie voor het einde van uw verblijf volledig vergoeden als de kosten op dat moment zijn vastgesteld, of zodra deze op een later tijdstip zijn vastgesteld. U moet Provence Holidays ook vergoeden voor het volledige bedrag van elke claim (inclusief alle juridische kosten) die door de aanbieder van de accommodatie of een derde partij tegen Ons wordt ingediend als gevolg van uw schending van elk deel van dit contract.
  8. Klachten:
   Indien u klachten heeft over de diensten die Wij of de aanbieder van de accommodatie aan u leveren, dient u ons hiervan direct schriftelijk op de hoogte te stellen en in ieder geval binnen 14 dagen na afloop van het verblijf in de via ons gereserveerde accommodatie. Hoewel Wij niet verantwoordelijk zijn voor de accommodatie die u via ons boekt, treden wij op als tussenpersoon tussen u en de eigenaar van de accommodatie met betrekking tot eventuele klachten die hiermee verband houden en hebben wij het recht om de Eigenaar te vertegenwoordigen en namens de de Eigenaar in geval van een geschil te handelen.
   Onze maximale aansprakelijkheid jegens u als Wij in gebreke blijven met betrekking tot de door ons geleverde boekingsdienst (in tegenstelling tot de accommodatie zelf) is beperkt tot de commissie die Wij hebben verdiend of gaan verdienen met betrekking tot de betreffende boeking. Wij sluiten geen aansprakelijkheid uit of beperken geen enkele aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van Onze nalatigheid of die van Onze medewerkers tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden.
  9. Verzekering:
   U wordt sterk aangeraden om een persoonlijke reisverzekering af te sluiten voor alle leden van uw gezelschap. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de verzekering die u afsluit adequaat en geschikt is voor uw specifieke behoeften. Lees uw polisgegevens bij ontvangst en neem ze mee op vakantie.
  10. Speciale vereisten:
   Als u een speciaal verzoek wilt indienen, moet u dat tijdens de boeking doen. Wij zullen proberen alle redelijke verzoeken door te geven aan de betreffende eigenaar of de aanbieder van de accommodatie, maar wij kunnen niet garanderen dat aan de verzoeken wordt voldaan.
  11. Wetgeving & jurisdictie:
   In alle gevallen is Sectie A van dit contract onderworpen aan de Franse wet en de jurisdictie van de rechtbanken van Frankrijk.

  Voorwaarden voor de levering van Accommodatie door de eigenaar van de betreffende Accommodatie

  1. Contract:
   De volgende voorwaarden vormen de basis van uw Overeenkomst met de Eigenaar of de betreffende aanbieder van de accommodatie. Verwijzingen naar 'wij', 'ons' of 'onze' in deze voorwaarden refereren aan de aanbieder of de Eigenaar.
  2. Prijzen:
   Wijzigingen en fouten komen soms voor. Wij behouden ons het recht voor om de geadverteerde prijzen van accommodaties te allen tijde te wijzigen. Ook behouden wij ons het recht voor om fouten in zowel geadverteerde als bevestigde prijzen te corrigeren.
  3. Het maken van een boeking en betaling:
   Wanneer u een aanvraag doet bij Provence Holidays om Onze accommodatie te boeken, moet u een voorschot betalen. Het bedrag van deze aanbetaling staat duidelijk vermeld op het reserveringsformulier. Als u binnen 12 weken van uw aankomstdatum een aanvraag doet voor het reserveren van onze accommodaties, zijn de volledige kosten van de huurprijs vereist om de reservering te garanderen. De eerstgenoemde persoon op het boekingsformulier zal de partijleider zijn en is verantwoordelijk voor het doen van alle betalingen die aan ons verschuldigd zijn. Hij/zij dient minimaal 18 jaar oud te zijn en gemachtigd om de reservering te maken op basis van deze Boekingsvoorwaarden door alle personen op de reservering. Door het plaatsen van de boeking bevestigt de partijleider dat hij/zij geautoriseerd is en dat alle partijleden akkoord gaan met deze Boekingsvoorwaarden. Uw reservering is bevestigd en er is sprake van een contract wanneer Provence Holidays u namens ons een reserveringsbevestiging stuurt. Gelieve uw bevestiging zorgvuldig te controleren en eventuele onjuiste of onvolledige informatie onmiddellijk aan Provence Holidays te melden.
   Het saldo van de kosten van uw accommodatie is verschuldigd op de datum die op uw bevestigingsfactuur staat vermeld. Indien Provence Holidays dit saldo niet volledig en op tijd ontvangt, behouden wij ons het recht voor om uw reservering te behandelen als door u geannuleerd, in welk geval de annuleringskosten, zoals vermeld in clausule 6 hieronder, verschuldigd zullen zijn.
   Houd er rekening mee dat Wij geen grote evenementen/feesten voor alleenstaanden of groepen die volledig uit volwassenen onder de 25 jaar bestaan, kunnen toestaan, dus bespreek de planning van uw evenement met een medewerker van Provence Holidays voordat u boekt.
  4. Verzekering:
   Door het aangaan van deze huurovereenkomst bent u contractueel verplicht om volledig voor de accommodatie te betalen. Om u (en ons, de Eigenaar) te beschermen tegen onvoorziene omstandigheden, is een resiverzekering ten zeerste aanbevolen. U dient een verzekeringspakket aan te schaffen dat u en uw gezelschap voldoende dekking biedt, inclusief dekking tegen de kosten van annulering door u, en assistentie (inclusief repatriëring) in geval van een ongeval of ziekte. Het is uw verantwoordelijkheid om te controleren of de verzekering die u afsluit geschikt is voor uw behoeften.
  5. Als u uw boeking wilt wijzigen:
   Zodra u de bevestiging van de reservering heeft ontvangen, moeten eventuele wijzigingsverzoeken schriftelijk worden ingediend bij Provence Holidays door de persoon die de reservering heeft gemaakt. Indien van toepassing zullen wij ons best doen om de wijzigingen te verwerken. In paragraaf 5 van deel A van deze overeenkomst staan de voorwaarden voor het doorvoeren van wijzigingen.
  6. Als u uw reservering wilt annuleren:
   Als u uw reservering moet annuleren, moet u Provence Holidays bellen op het nummer dat op uw reserveringsbevestiging staat vermeld, zodra de reden van de annulering zich voordoet. U moet uw annulering ook onmiddellijk schriftelijk bevestigen aan Provence Holidays, 360 Quai des Enterprise, 84660 Coustellet, Frankrijk. De dag waarop Provence Holidays uw telefonische of e-mailbericht van annulering ontvangt, is de datum waarop uw reservering wordt geannuleerd. In geval van annulering dient u contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij. Wat ook de reden van de annulering is, er worden annuleringskosten in rekening gebracht die moeten worden voldaan aan Provence Holidays op basis van het aantal dagen voor de aankomstdatum waarop Provence Holidays uw annulering ontvangt, zoals weergegeven in de volgende tabel. Dit betekent dat als u het saldo van de kosten heeft betaald en vervolgens moet annuleren, u een deel van de kosten kunt terugkrijgen. Als u echter niet de totale kosten heeft betaald, inclusief de premies van eventuele verzekeringen op het moment van uw annulering, kan het zijn dat u een verdere betaling aan Ons moet doen.

  Voor de toepassing van deze tabel wordt onder kosten verstaan de totale kosten van de reservering, inclusief eventuele extra posten:

  Aantal dagen voor aankomstdatum dat
  kennisgeving van opzegging is ontvangen:

  Bedrag
  Te betalen:

  Meer dan 90 dagen

  Volledige storting

  89 dagen of minder

  100% van de kosten


  Indien een betaling in verband met de reservering niet op de juiste datum is voldaan, kunnen wij uw reservering als geannuleerd beschouwen en u de hierboven vermelde annuleringskosten in rekening brengen, die even hoog kunnen zijn als de totale kosten van de reservering. Provence Holidays stuurt u normaal gesproken een herinnering voordat u uw reservering annuleert.

  1. Als Wij uw reservering moeten annuleren of wijzigen:
   In het onwaarschijnlijke geval dat wij uw reservering moeten annuleren of wijzigen zullen wij Provence Holidays hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. Zie paragraaf 6 van deel A van deze overeenkomst voor een volledige uitleg.
  2. Overmacht:
   In deze Boekingsvoorwaarden wordt onder "overmacht" verstaan elke gebeurtenis die Provence Holidays of de leverancier van de dienst(en) in kwestie niet kon voorzien of vermijden, zelfs niet met de nodige zorgvuldigheid. Dergelijke gebeurtenissen kunnen oorlog of oorlogsdreiging, oproer, burgeroorlog, daadwerkelijke of dreigende terroristische activiteiten, arbeidsconflicten, natuur- of kernrampen, ongunstige weersomstandigheden, brand en alle soortgelijke gebeurtenissen die buiten onze controle vallen, omvatten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze boekingsvoorwaarden, kunnen Wij helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden of enige vergoeding betalen wanneer de uitvoering of onmiddellijke uitvoering van onze verplichtingen binnen Onze Overeenkomst met u wordt verhinderd of beïnvloed of u anderszins schade of verlies lijdt (zoals uitvoeriger wordt beschreven in artikel 9(a) hieronder) als gevolg van overmacht.
  3. Onze verantwoordelijkheid voor uw boeking:
   a) Wij garanderen dat uw accommodatie zal worden gemaakt, uitgevoerd of voorzien van redelijke vaardigheden en zorg. Dit betekent dat wij de verantwoordelijkheid accepteren als u bijvoorbeeld komt te overlijden of persoonlijk letsel oploopt of als de door u gemaakte afspraken niet worden nagekomen zoals beloofd of gebrekkig blijken te zijn en dat dit het gevolg is van het feit dat wij, onze medewerkers, agenten of leveranciers niet in staat zijn om redelijke vaardigheden en zorg uit te oefenen bij het maken, uitvoeren of verstrekken van uw accommodatie. Wij zijn alleen verantwoordelijk voor wat Onze medewerkers, agenten en leveranciers doen of niet doen als zij op dat moment in de loop van hun dienstverband handelen of bij het uitvoeren van werkzaamheden, die wij hen gevraagd hadden te doen. Het is uw verantwoordelijkheid om aan te tonen dat er geen gebruik is gemaakt van redelijke vaardigheden en zorg als u een claim tegen ons wilt indienen.
   b) Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig letsel, ziekte, overlijden, verlies, schade, onkosten, kosten of andere claims van welke aard dan ook die voortvloeien uit:
   -de handeling(en) en/of nalatigheid(en) van de getroffen persoon (personen) of een lid (leden) van hun partij, of
   -de handeling(en) en/of het nalaten van een derde partij die geen verband houdt met de levering van uw arrangementen en die onvoorzienbaar of onvermijdelijk was, of 'overmacht'.
   c) Wij beperken het maximale bedrag dat wij u mogelijk moeten betalen voor eventuele claims die u tegen ons indient. Voor alle claims die geen betrekking hebben op overlijden of persoonlijk letsel, is het maximale bedrag dat wij u moeten betalen als wij op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld, de prijs (exclusief verzekeringspremies en wijzigingskosten) die door of namens de betrokken persoon (personen) in totaal wordt (worden) betaald, tenzij er een lagere beperking op uw claim van toepassing is. Dit maximumbedrag is alleen verschuldigd als u geen enkel voordeel van deze Overeenkomst hebt ontvangen.
   d) Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor diensten of faciliteiten die geen deel uitmaken van onze Overeenkomst of waar deze niet worden geadverteerd, met inbegrip van maar niet beperkt tot een excursie die u boekt terwijl u weg bent, of een dienst of faciliteit die een andere leverancier voor u wil leveren.
   e) De normen en voorschriften van het land waar de feiten die aanleiding geven tot uw claim of klacht zich hebben voorgedaan en de beloftes die wij maken over uw regelingen, zullen worden gebruikt als basis om te beslissen of de regelingen in kwestie met redelijke vakkundigheid en zorgvuldigheid zijn uitgevoerd.
  4. Gedrag:
   Wanneer u de accommodatie boekt, accepteert u de verantwoordelijkheid voor het goede gedrag van alle leden van uw gezelschap tijdens uw verblijf. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde het verblijf te beëindigen van betreffende leden van gezelschap waarvan het gedrag naar onze redelijke mening gevaarlijk of verontrustend is voor iemand anders of schade aan eigendommen kan veroorzaken. De volledige annuleringskosten zullen dan van toepassing zijn, en er zal geen restitutie worden gegeven. Bovendien zijn wij niet verplicht om u te vergoeden of enige kosten of uitgaven te betalen (met inbegrip van maar niet beperkt tot alternatieve accommodatie) die u zou moeten maken als gevolg van de beëindiging van uw verblijf.
  5. Uw accommodatie:
   a) U kunt na 16.00 uur op de startdatum van uw huurperiode bij uw accommodatie aankomen en u moet op de laatste dag voor 10.00 uur vertrekken. Indien uw aankomst wordt vertraagd, dient u contact met ons op te nemen zodat er alternatieve afspraken kunnen worden gemaakt. Als u dit niet doet, kan het zijn dat u geen toegang krijgt tot de accommodatie. Als u op de dag na de startdatum niet voor 12.00 uur aankomt en u ons niet op de hoogte stelt van een late aankomst, kunnen wij de boeking als geannuleerd beschouwen.
   b) U gaat ermee akkoord de accommodatie schoon en netjes te houden en de accommodatie in een vergelijkbare staat achter te laten. U bent verantwoordelijk voor de werkelijke kosten van breuk of schade in of aan de accommodatie, samen met eventuele extra kosten die daaruit kunnen voortvloeien, die worden veroorzaakt door u of uw partij, en wij kunnen betaling van u eisen om dergelijke kosten te dekken.
   c) Wij eisen van u dat u Ons een borg voor breuk betaalt voor de aanvang van de huur. Wij geven u geen toegang tot de accommodatie totdat deze borg is verstrekt. Wij zullen deze zo snel als redelijkerwijs mogelijk is na de huurperiode terugbetalen, ervan uitgaande dat u of uw partij geen schade of verlies heeft veroorzaakt en de accommodatie schoon en netjes is achtergelaten.
   d) Wij hebben het recht om te weigeren de accommodatie aan u te overhandigen, of om de accommodatie weer in bezit te nemen als wij redelijkerwijs geloven dat er schade door u of uw gezelschap kan worden veroorzaakt of als er schade is veroorzaakt.
   e) U kunt niet toestaan dat er meer mensen in de accommodatie verblijven dan in de beschrijving vermeld staan, noch kunt u de samenstelling van het gezelschap aanzienlijk wijzigen tijdens de duur van uw verblijf in de accommodatie, noch kunt u dieren in de accommodatie laten verblijven zonder voorafgaande toestemming. Als u dat wel doet, kunnen wij weigeren om de accommodatie aan u te overhandigen, of kunnen wij deze weer in bezit nemen. Wij behandelen elk van deze omstandigheden als een annulering door u en artikel 6 is van toepassing. U moet de eigenaar of een vertegenwoordiger van de eigenaar op elk redelijk tijdstip tijdens uw verblijf toegang verlenen.
  6. Klachten:
   Alles is in het werk gesteld om u een prettige en gedenkwaardige vakantie te bezorgen. Als u echter een reden heeft om een klacht in te dienen, willen wij graag dat er zo snel mogelijk een oplossing wordt gevonden. Het is vaak uiterst moeilijk (en soms onmogelijk) om problemen goed op te lossen, tenzij Wij of onze agent of vertegenwoordiger onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. Het bespreekbaar maken van eventuele klachten met Ons of Onze vertegenwoordiger terwijl u in de accommodatie verblijft, maakt het meestal mogelijk om tekortkomingen direct te verhelpen. In het bijzonder, klachten van tijdelijke aard (bijvoorbeeld met betrekking tot de voorbereiding of verwarming van de accommodatie) kunnen niet worden verholpen worden, tenzij ze worden gemeld wanneer u in de accommodatie verblijft.  
   Als u geen contact kunt opnemen met onze vertegenwoordiger, of als de klacht gecompliceerder is, dient u direct te bellen met Provence Holidays. De telefoon is het hele seizoen door bemand tussen 09.00 en 16.30 GMT van maandag tot en met vrijdag.
   Als u daarna vindt dat het probleem niet naar tevredenheid is opgelost, dan moet u binnen 14 dagen na terugkomst van uw vakantie uw klacht schriftelijk indienen en aangetekend versturen naar Provence Holidays op hun geregistreerde adres. Deze procedure is bedoeld om de klachten zo snel mogelijk te onderzoeken en te verhelpen. Wij verzoeken u ons te helpen door deze procedure te volgen, omdat wij anders geen klachten in behandeling kunnen nemen of geen correspondentie over deze klachten kunnen voeren en dit kan invloed hebben op uw rechten uit hoofde van dit contract. Provence Holidays heeft te allen tijde het recht om ons te vertegenwoordigen en in onze naam te handelen in geval van een geschil.
  7. Juistheid van de prijzen:
   a) Belangrijke opmerking: Hoewel wij alles in het werk stellen om de juistheid van de informatie en prijzen op het moment van adverteren te waarborgen, komen helaas af en toe fouten voor. Daarom moet u de prijs en alle andere details van uw gekozen arrangementen met Provence Holidays op het moment van de boeking controleren.
   b) Af en toe leiden problemen ertoe dat sommige faciliteiten of diensten niet beschikbaar zijn, en als dit het geval is zullen wij u dit zo snel als redelijkerwijs mogelijk is melden nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de situatie. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen of sluitingen van voorzieningen of attracties in het gebied die vermeld worden op de website van Provence Holidays, door de adviseurs van Provence Holidays of indien er elders reclame voor wordt gemaakt.
  8. Speciale verzoeken
   Als u een speciaal verzoek wilt indienen, moet u dit doen op het moment van de boeking. Wij kunnen niet garanderen dat de aanvragen worden gehonoreerd, maar wij zullen altijd ons best doen. Het feit dat een speciaal verzoek is genoteerd op uw bevestigingsfactuur of andere documentatie is geen bevestiging dat aan het verzoek zal worden voldaan. Het niet voldoen aan een speciaal verzoek is geen contractbreuk van Onze kant, tenzij het verzoek specifiek is bevestigd. Alleen het Engelse recht is van toepassing op onze overeenkomst en op elk geschil of elke claim die daaruit voortvloeit. Een dergelijk geschil of claim moet alleen worden behandeld door de Rechtbanken van Engeland en Wales.

  Aanvullende huisdierspecifieke voorwaarden

  1. Hoewel huisdiervriendelijke accommodaties een term zijn die door Provence Holidays wordt gebruikt op de website www.provenceholidays.com om de accommodaties te beschrijven waar de eigenaar heeft aangegeven dat ze blij zijn met huisdieren om mee te gaan op vakantie, dient u er rekening mee te houden dat er geen specifieke aanpassingen aan de accommodaties hebben plaatsgevonden om huisdieren te kunnen huisvesten.
  2. Huisdieren zijn alleen toegestaan in de accommodaties die als zodanig op de markt worden gebracht en het aantal huisdieren dat elke accommodatie herbergt, staat vermeld op elke pagina van de accommodatie. Als u op vakantie gaat met een ander huisdier dan een hond, is het noodzakelijk dat Provence Holidays toestemming krijgt van de eigenaar of de beheerder voordat uw reservering bevestigt kan worden.
  3. Bij boekingen met huisdieren kan een toeslag in rekening worden gebracht. Deze toeslag wordt duidelijk vermeld bij uw reservering en moet vóór uw aankomst op het terrein worden betaald.
  4. Laat uw huisdieren niet alleen of zonder toezicht achter in de woning tijdens uw verblijf.
  5. Huisdieren zijn niet toegestaan in de zwembaden, slaapkamers of op het meubilair.
  6. Voor de veiligheid en het comfort van uw huisdier verzoeken wij dat eigenaren van het huisdier te allen tijde de groots mogelijke zorg betrachten, vooral als het gaat om het zwembad en wanneer de woning in de buurt van een weg ligt. Provence Holidays noch de eigenaar van de accommodatie zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van uw huisdier.
  7. Wij verzoeken u om uw eigen huisdier mee te nemen, inclusief het beddengoed.
  8. Huisdieren dienen te worden schoongemaakt en volledig te worden afgedroogd voordat ze het terrein betreden nadat ze buiten zijn geweest.
  9. In het belang van de hygiëne, gezondheid en veiligheid en uit consideratie voor anderen is het belangrijk dat u na uw huisdier schoonmaakt en eventuele rommel op een hygiënische en verantwoorde manier weggooit.
  10. U bent verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door uw huisdier, zowel binnen als buiten het terrein. Als er extra schoonmaak nodig is als gevolg van het feit dat een klant huisdieren in de woning heeft, kan dit in mindering worden gebracht op uw borgsom.
  11. Houd er rekening mee dat er voor sommige woningen extra beperkingen kunnen gelden.

  Gebruik van de informatie die u ons verschaft

  Zie onze Privacy Notice waarin wordt uitgelegd hoe we uw persoonlijke gegevens zullen verwerken.

  Gebruiksbeleid van de website

  1. Inleiding
   1.1 Welkom op www.provenceholidays.com, dit is de website van Provence Holidays Ltd. Gelieve de volgende voorwaarden aandachtig te lezen alvorens onze website te gebruiken.

   1.2 Als u besluit onze website te bezoeken en te gebruiken, geeft u aan dat u deze voorwaarden accepteert en dat u zich eraan zult houden. Indien u het niet eens bent met enig deel van deze voorwaarden, verzoeken wij u onze website niet te gebruiken.

  2. Over Provence Holidays Ltd.
   2.1. Provence Holidays Ltd. beheerd www.provenceholidays.com. De termen 'Provence Holidays', 'ons' en 'wij' verwijzen naar de eigenaar van de website. De termen 'u' en 'uw' verwijzen naar de gebruiker van onze website.

   2.2. De maatschappelijke zetel van Provence Holidays Ltd is 360 Quai des Entreprises, 84660 Coustellet. Ons bedrijfsregistratienummer is 10973462.

  3. Het bekijken van onze site
   3.1 Provence Holidays Ltd. streeft naar een ononderbroken en foutloze toegang tot onze websitewww.provenceholidays.com, maar wij garanderen niet dat de site beschikbaar is en wij zijn niet aansprakelijk als onze site om welke reden dan ook op enig moment of voor welke periode dan ook niet beschikbaar is. Wij behouden ons het recht voor om de diensten die wij op onze site aanbieden in te trekken of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en van tijd tot tijd kunnen wij de toegang tot sommige delen van onze site of tot de gehele site beperken.

   3.2 Toegang tot de inhoud van onze site is toegestaan op een 'as available' basis. De inhoud van de pagina's is bedoeld voor uw algemene informatie en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

  4. Gebruik van onze site
   4.1 U bent van harte welkom om de website van Provence Holidays alleen te gebruiken voor legale doeleinden. U mag onze site niet bezoeken of gebruiken:

   4.1.1 Op geen enkele manier die onwettig of frauduleus is of een onwettig of frauduleus doel of gevolg heeft.

   4.1.2 Om ongevraagde of ongeoorloofde reclame of promotiemateriaal of enige andere vorm van gelijksoortige communicatie te verzenden of te laten verzenden.

   4.1.3 Het verzenden of laten verzenden van materiaal dat: lasterlijk, obsceen, beledigend, opruiend of seksueel expliciet is, of dat discriminatie of intimidatie van welke aard dan ook bevordert.

   4.1.4. Het verzenden van materiaal dat bedreigend of beledigend is, dat een andere persoon kan lastigvallen, overstuur kan maken of in verlegenheid kan brengen.

   4.1.5 Op enigerlei wijze die inbreuk maakt op enig auteursrecht, databaserecht of handelsmerk van een persoon, die een persoon kan misleiden, die in strijd is met enige wettelijke verplichting jegens een derde partij of die een verkeerde voorstelling van zaken geeft met betrekking tot uw eigen identiteit.

   4.1.6 Het doorgeven of openbaar maken van informatie die een wettelijke of contractuele verplichting jegens een derde partij schendt of een vertrouwensplicht schendt.

   4.1.7 Het verstoren, beschadigen of verstoren van enig deel van onze site of het bewust verzenden van gegevens, het verzenden of uploaden van materiaal dat virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, databommen, keystroke loggers, spyware, adware of andere schadelijke programma's of vergelijkbare computercode bevat die ontworpen zijn om de werking van computersoftware of -hardware, zoals denial-of-service-aanvallen, nadelig te beïnvloeden.

   4.2 Wanneer wij vaststellen dat er sprake is van een inbreuk op deze voorwaarden bij het gebruik van onze website, zullen wij de maatregelen nemen die wij noodzakelijk achten en die kunnen inhouden:

   4.2.1 Onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw recht om onze website te gebruiken.

   4.2.2 Onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van door u geüploade berichten of materiaal op onze website.

  5. Intellectueel eigendom
   Al het materiaal op onze website is eigendom van of in licentie bij Provence Holidays Ltd. en wordt beschermd door het auteursrecht. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk en de graphics en afbeeldingen binnen de site. Reproductie van enig onderdeel voor commercieel gebruik is verboden zonder schriftelijke toestemming van ons. Ongeoorloofd gebruik of reproductie van onze website kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding en/of een strafbaar feit zijn.

  1. Onze aansprakelijkheid
   6.1 Wij staan niet garant voor de juistheid, punctualiteit, functionaliteit, volledigheid of geschiktheid van de informatie en het materiaal op onze website. U erkent dat de informatie en het materiaal onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en wij sluiten uitdrukkelijk de aansprakelijkheid voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten uit voor zover dat wettelijk is toegestaan.

   6.2 Uw gebruik van informatie of materiaal op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie die beschikbaar zijn via onze website aan uw specifieke eisen voldoen.

   6.3 Van tijd tot tijd nemen wij links op van onze eigen website naar andere websites. Deze links worden verstrekt voor uw gemak en om u verder te informeren. Een link van onze website naar een externe website geeft geen goedkeuring van die website aan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van een gelinkte website.

   6.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service-aanval, virus of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan besmetten als gevolg van uw gebruik van onze site of het door u downloaden van materiaal dat op de site of op een daaraan gekoppelde website is geplaatst.

  2. Toepasselijk recht en jurisdictie
   Op deze voorwaarden is het Franse recht van toepassing. U en wij gaan ermee akkoord ons te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Franse rechtbanken. 


  Bedankt dat u de tijd heeft genomen om de Algemene Voorwaarden door te nemen.